Tài chính đầu tư cho Lãnh đạo Doanh nghiệp

Phạm Thành Biên
0 đánh giá 370 học viên

Thông tin khóa học

Tài chính đầu tư cho Lãnh đạo Doanh nghiệp

Kết quả đạt được trong khóa học

Chuyên đề TÀI CHÍNH ĐẦU TƯ CHO LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP là chuyên đề kiến thức dành cho Nhà quản lý, Chủ doanh nghiệp, Nhà đầu tư giúp họ có tư duy tổng thể về thị trường tài chính và các sản phẩm đầu tư.

Đặc biệt, trong khóa học này giúp cho họ có thêm những mảng kiến thức mới về triết lý Hội tụ kỹ thuật, tư duy quản lý vốn và tối đa hóa lợi nhuận trong đầu tư tài chính của chuyên gia Phạm Thành Biên.

Hãy lắng nghe một vài chia sẻ của Nhà đầu tư sau khi trải nghiệm chương trình huấn luyện:

Nhà đầu tư Thanh Bình 

Nhà đầu tư Kim Nhung

Nhà đầu tư Nguyễn Tuyến

Nhà đầu tư Phạm Ngọc Thắng

Nội dung khóa học

7 Bài học - 45 phút

 • 1. Lịch sử hình thành thị trường tài chính 3:33
 • 2. Cấu trúc thị trường và các thành phần tham gia thị trường tài chính 3:14
 • 3. Các sản phẩm của thị trường tài chính 4:41
 • 4. Ưu điểm của thị trường tài chính 6:27
 • 5. Làm thế nào để kiếm được tiền từ thị trường? 8:12
 • 6. Đòn bẩy tài chính 12:28
 • 7. Các phiên giao dịch của thị trường tài chính toàn cầu 7:24

4 Bài học - 21 phút

 • 1. Quy trình phân tích thị trường 2:48
 • 2. Tại sao phải sử dụng hội tụ kỹ thuật trong cuộc sống 2:50
 • 4. Ứng dụng phương pháp Hội Tụ Kỹ Thuật trong đầu tư tài chính 7:50
 • 3. Tư duy Hội Tụ Kỹ Thuật trong đầu tư tài chính 7:50

4 Bài học - 33 phút

 • 1. Tại sao phải quản lý vốn? 4:39
 • 2. Tam giác thành công trong đầu tư tài chính 13:43
 • 3. Chiến lược tối đa hóa lợi nhuận 12:06
 • 4. Tổng kết Quản Lý Vốn - Chìa Khóa Đầu Tư Thành Công 2:43

Thông tin giảng viên

Phạm Thành Biên
10923 Học viên 44 khóa học
- Người chia sẻ

Ông Phạm Thành Biên là Chủ tịch VINMOC, với kinh nghiệm đầu tư thực chiến trên thị trường tài chính từ năm 2008 đến nay.

Ông là người chia sẻ và truyền cảm hứng cho hàng nghìn nhà đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó với rất nhiều nghiên cứu đã áp dụng thành công, vừa là chuyên gia phân tích xu hướng của thị trường tài chính, đồng thời là Nhà Đầu tư chuyên nghiệp trực tiếp giao dịch.

 Ông đã xây dựng các hệ thống giao dịch thành công trong 10 năm qua:

        * Quy trình phân tích xu hướng trên thị trường tài chính,

        * Hệ thống cảnh báo sớm vùng đảo chiều trên thị trường,

        * Đặc biệt độc quyền Hệ thống đầu tư theo vùng HỘI TỤ KỸ THUẬT

Ông chia sẻ nhiều chuyên đề cho Nhà đầu tư: Quản lý tài chính cá nhân, Làm giàu từ đầu tư, BFI, Successful Trading System (STS), Trading Mastery, Tâm lý đầu tư, Maximize Profit,... nhằm giúp cho Nhà đầu tư tài chính Việt có tư duy và kỹ năng đầu tư bài bản chuyên nghiệp ngay từ bước đi đầu tiên.

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Miễn phí Vào học ngay
Thời lượng: 1 giờ 40 phút
Giáo trình: 15 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC